Till innehåll på sidan

Vision

Motivation, lust och engagemang ska vara ledord för vår skola, för både elever och vuxna.

Genom att ta tillvara på de krafter som finns i huset, kan vi bygga en skola där så väl elev som personal, trivs och utvecklas.

En skola där man känner att man blir sedd och att ens kompetenser tas tillvara. På Midsommarkransens gymnasium ska man vara aktivt involverad i sitt eget lärande. Man ska få veta hur man kan utvecklas och bli bättre, samtidigt som skolan ska jobba för att stärka allas motivation och självkänsla.

När eleverna lämnar vårt gymnasium ska de vara väl förberedda för framtidens utmaningar för såväl vidare studier, arbetsliv, som livet i stort. Skolans erfarna och skickliga pedagoger och övrig personal stöttar eleverna för att de ska växa med oss på Midsommarkransens gymnasium.

På Midsommarkransens gymnasium sker ett ömsesidigt lärande mellan elever och personal – tillsammans förenas vi kring kunskap och trivsel. 

Dela:
Kategorier: