Till innehåll på sidan

Utökat program/utökad kurs

Om du läser mer än 200 poäng individuellt val innebär det att du får ett utökat program. Kurser inom ramen för utökat program räknas med i jämförelsetalet om de krävs för särskild behörighet eller ger meritpoäng.

Du måste ansöka om att få läsa utökat program och det gör du genom att fylla i blanketten ”Ansökan om studieförändring” tillsammans med din mentor eller hos SYV. Blanketten finns att ladda ner här. Du kan också hämta den på expeditionen. Ifylld blankett lämnas till SYV.

Det är rektor som beslutar om din ansökan beviljas eller inte. Du kommer endast beviljas att läsa utökat program om du bedöms klara av dina ordinarie kurser med godkända resultat och om det finns plats i den aktuella kursen.

Dela: