Till innehåll på sidan

Uppdragsutbildningar

Vi erbjuder både grundutbildningar på gymnasial nivå och fortbildningar för förskole- och fritidshemspersonal.

Information angående Corona inför kursstart höstterminen 2020

Riktlinjen för Stockholms stads gymnasieskolor (uppdragsutbildningarna är på gymnasial nivå) är att de utifrån sina egna förutsättningar kan erbjuda en kombination av undervisning i skolans lokaler med undervisning på distans.

För den utbildning du sökt innebär detta att vi kommer ha kortare dagar på plats i skolan och att övrig tid ska studier utföras på distans. Det betyder att vi tar ansvar för att kollektivtrafiken avlastas samt att för de som behöver åka kollektivt innebär det mindre trängsel. Vi kommer att i största möjliga mån följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer om avstånd i de lokaler vi vistas i.

Utbildningens första dag genomförs dock som planerat kl. 8.30 – 15.00 och då presenteras ett anpassat schema för höstens kommande veckor. Då informerar vi också om allt praktiskt som kan vara bra att veta. Dock kan vi redan nu nämna att möjlighet att värma medhavd lunch finns på skolan alternativt att gå ut för att äta lunch.

Varmt välkomna till oss på Kransen!
 

 

 

Vid frågor kring uppdragsutbildningarna kontakta Kerstin Hjelm

 

Följ oss gärna på Barnskötarbloggen och Fritidshemsbloggen där vi visar vår verksamhet.

Dela:
Kategorier: