Till innehåll på sidan

Trivsel och likabehandling

Vi tror att grunden till en framgångsrik utbildning för eleverna är att de känner trygghet och trivsel på skolan. Därför tar vi likabehandlingsarbetet på största allvar.

Skolans trygghetsgrupp ansvarar för att detta viktiga arbete alltid är levande och fungerar för att skapa en trygg och trivsam miljö.

Vårt likabehandlingsarbete utgår ifrån visionen:

Midsommarkransens gymnasium ska vara en skola där alla behandlas lika och där mobbing eller annan kränkande behandling inte förekommer. Vi strävar efter att alla på skolan, såväl elever som personal, ska känna sig trygga, sedda och respekterade.

Förebygga och stoppa kränkningar

Det är allas gemensamma ansvar att arbeta förebyggande och att motverka mobbning, diskriminering och utanförskap. Det är något som ska ingå naturligt i allas vårt dagliga liv och vi tror därför att den största skillnaden görs i det "lilla" - genom att vi alltid påminner varandra om vikten av empati, respekt och hänsyn till varandra.
På vår skola har likabehandlingsgruppen ett särskilt ansvar för att hålla detta arbete levande. I gruppen ingår representanter från alla arbetslag, från elevhälsan samt skolledning. Gruppen arbetar nära skolans elevskyddsombud.

Elevskyddsombud

 • elevskyddsombud utses och utbildas varje år
 • elevskyddsombudet har koll på stämningen i klassen
 • elevskyddsombudet bevakar elevernas arbetsmiljö tillsammans med skolans personal
 • elevskyddsombudet har regelbundna träffar med skolans kuratorer
 • elevskyddsombuden representerar skolans samtliga program

 

Ordnings- och trivselregler 

Vi är rädda om varandra och vår skola
 

 1. Jag kränker inte någon i ord eller handling
 2. Jag gör inget som kan skada mig själv eller andra
 3. Jag är rädd om vår gemensamma skolmiljö både inomhus och utomhus
 4. Jag passar tiden till lektioner och möten som börjar och slutar på utsatt tid.
 5. Jag har med mig arbetsmaterial till varje lektion som min lärare anvisat.
 6. Under lektionen har jag mobiltelefon och musikspelare avstängd som min lärare anvisat .
 7. Jag använder dator enligt lärarens instruktion.
 8. Jag äter och dricker inte under lektionen.
 9. Jag pratar inte i onödan elle stör undervisningen på annat sätt.

 

Rökning är förbjudet på skolans område enligt lag.

 

Dela: