Till innehåll på sidan

Tidigare poängplaner

Här kan du hitta poängplaner för tidigare år för våra nationella program. Gå in under respektive program och välj startår.

Barn- och fritidsprogrammet. Inriktning Pedagogiskt arbete

2014

2015

Barn- och fritidsprogrammet. Inriktning Fritid och hälsa

2014

2015

Handels- och administrationsprogrammet

2014

Naturvetenskapligt program

2014

2015

Samhällsvetenskapligt program. Inriktning Samhällsvetenskap

2014

2015

Samhällsvetenskapligt program - inriktning Beteendevetenskap

2014

2015

 

 

 

Dela: