Till innehåll på sidan

Programinriktat val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram.

För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Hos oss läser du integrerat i en klass på någon av de yrkesförberedande programmen och kan läsa matematik eller engelska på grundskolenivå.

De yrkesförberedande programmen på Midsommarkransens gymnasium är Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogik samt Handel- och administrationsprogrammet med inriktning administrativ service.

Dela:
Kategorier: