Till innehåll på sidan

Maria Öhrman Dahlgren

Hej! Jag arbetar framförallt med förebyggande hälsovård och rådgivning. Jag har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om jag blir väldigt orolig för din hälsa kontaktar jag dina föräldrar om du är omyndig. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först. Om något händer på skolan och under skoltid är du alltid välkommen till skolhälsan. Självklart kan jag  hjälpa dig med lättare sjukvård, men om problemen snarare är av sjukvårdskaraktär hänvisar jag till sjukhus eller vårdcentral. Om du är tveksam kan du alltid fråga mig om råd.

Hälsosamtal: Under årskurs 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. Under skoltiden vill man att du som elev ska lära dig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur du själv kan klara upp enkla sjukdomsproblem. En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv upptäcker eller vet hur man ska ta itu med dem. Det kan till exempel gälla huvudvärksbesvär, mat- eller sömnproblem. I samband med hälsosamtalen ber jag dig fylla i ett frågeformulär där jag efterfrågar olika uppgifter om din hälsa så att jag kan hjälpa dig om det är något som skulle kunna fungera bättre.

photo of Maria Öhrman Dahlgren

Maria Öhrman Dahlgren

Befattning:
E-post:
Telefon:
08-508 402 31