Till innehåll på sidan

Uthämtning av SL-kort för våra elever

VT21 delar inte mentorerna ut SL-korten på de 3-åriga programmen. Istället har du som har rätt till SL-kort möjlighet att komma till skolan nu på onsdag kväll 13/1 kl 17-19 för att hämta ut ditt kort.

Detta tillfälle är främst till för dig som ska göra APL nu under vårterminen. Obs! Då det inte är mentorerna som kommer att dela ut korten måste du visa upp en giltig legitimation. När du hämtat ut ditt SL-kort behöver du själv registrera det på mitt.sl.se För säkerhets skull är det bra att skriva av kortnumret på en lapp och spara på ett säkert ställe.

Tänk på att respektera skolans riktlinjer kring Corona, till exempel att hålla avstånd och sprita händerna. Känner du dig det minsta sjuk - stanna hemma. 

Nästa tillfälle för uthämtning av SL-kort är första skoldagen efter att distansundervisningen upphört. (När det blir är fortfarande oklart.)  

 

Du kan få en terminsbiljett (SL-kort) om 

  • avståndet mellan hemmet och skolan är längre än sex kilometer.
  • du bor växelvis på olika adresser och minst ett av hemmen är längre bort än sex kilometer från skolan, och båda hemmen är i Stockholms stad. Är du myndig gäller din folkbokföringsadress.

Avstånden mäts med Google maps vägbeskrivning till fots.

Dela: