Barn- och fritidsprogrammet ökar mest av alla yrkesprogram

Av alla nationella program är intresset för just Barn- och fritidsprogrammet det som procentuellt sett ökat mest. "Det är ju extra roligt för oss på Midsommarkransens gymnasium eftersom vi gör en stor satsning på just den utbildningen här hos oss. Till hösten startar Pedagogikcollege - Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete", berättar Emma Frankl, projektledare för Pedagogikcollege. "Vi kommer kunna erbjuda en modern och kvalitetssäkrad yrkesutbildning för barnskötare genom ett tätt samarbete med ett antal förskolor i Stockholms kommun." 

Elevkullarna ökar och antalet elever som söker och antas till gymnasiet blir fler. Men intresset för de olika utbildningarna varierar visar Skolverkets senaste statistik. Barn- och fritidsprogrammet ökar med 12 procent jämfört med samma grupp förra året och enligt Torun Rudin, enhetschef på Skolverket. En av förklaringarna kan vara att chanserna att få jobb direkt efter examen är väldigt stora. Emma Frankl har också kunnat se att intresset för utbildningen ökat på Midsommarkransens gymnasium. "Vi har också märkt av det ökade intresset för vår utbildning Pedagogikcollege och kommer att öka intaget och starta en till klass i höst. Det känns ju fantastiskt inspirerande!"  

Läs mer på Skolverket:
Pressmeddelande 2018-03-08 "Barn- och fritidsprogrammet ökar mest"

Öppet hus: 2/5 kl 17:30-19:00

 

Dela:
Kategorier: