Fördjupningskurs skapande för barnskötare på förskola

Fördjupningskurs för barnskötare på förskola riktar sig till barnskötare som är tillsvidareanställda på kommunala eller fristående förskolor i Stockholms stad.

I kursen kommer de studerande arbete mycket med kreativa uutryck och bygga på sina kunskaper om olika konstnärliga material och tekniker. Kursen kräver ingen egen skicklighet i skapande utan bara en önskan om att lära mera.

Kursen är en "lärande på arbetsplatsutbildning" vilket innebär att de studerande arbetar på sin egen arbetsplats och studerar en dag i veckan under en termin. Under utbildningstiden har innehåll och uppgifter en nära koppling till det pedagogiska arbetet som utförs på förskolan.

  • Kursdag: Måndag eller tisdag (exakt dag, datum, tid och plats, skickas med antagningsbeskedet)
  • Terminsdata: vecka 37, 2019 - vecka 50, 2019
  • Krav: Barnskötarutbildning och tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola
  • Antal som antas: 60 personer
  • Urvalskriterier: 22 platser till fristående förskolor. 38 platser till kommunala. Storleken på staddelarna avgör hur många utbildningsplatser de får tilldelade. Efter det första urvalet antas personer utifrån hur många år de arbetat inom förskola.
  • Kurslitteratur: Bekostas av deltagarnas enhet

Vikarieersättning
Deltagarnas förskolor har möjlighet att få vikarieersättning en dag i veckan då barnskötaren är på utbildning.
 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: