Lokalt program- & lärlingsråd

Det lokala programrådet är en mötesplats för skolan och de företrädare för handelsbranschen som vi samarbetar med. Rådets syfte är att förbättra och utveckla vårt Handels- & administrationsprogram så att utbildningen för våra elever håller en hög nivå. Vi tror att en förutsättning för att det ska ske är att det finns en levande och nära dialog mellan skolan och den bransch och de arbetsplatser där en så viktig del av elevernas utbildning sker.

På rådets agenda står även att diskutera och utveckla vår lärlingsverksamhet.

Dela: