Till innehåll på sidan

Individuellt val Åk 1

Inför Åk 2 ska du välja 100 poäng individuellt val.

NIU-elever har idrottskurser som individuellt val och söker generellt inte till Åk 2, med undantag för NIU-elever i BF20b och HA20b som vill söka utökad kurs Engelska 6 för grundläggande högskolebehörighet och för NIU-elever i SA20B och EK20B som vill söka Naturkunskap 2 för särskild behörighet till vissa utbildningar. Ansökan görs med blanketten Ansökan om studieförändring (ladda ner, skriv ut, fyll i och lämna till någon av våra Studie- och yrkesvägledare).

Gör ett smart val. Tänk på att                                        

  • ditt val påverkar ditt jämförelsetal och dina meritpoäng.  Läs mer här
  • välja en kurs du tror att du kommer att klara av.

Följande gäller:

  • En kurs anordnas bara om tillräckligt många anmäler sig.
  • Om fler anmäler sig till en kurs än vad som ryms på kursen har år 3-elever företräde.
  • Du måste göra tre kursval; ett första-, ett andra- och ett tredjehandsval. (Du är inte garanterad ditt förstahandsval.)

Valet 2021

  • Du gör ditt individuella val här via webbformuläret.
  • Ansökan öppnar tisdagen den 23 februari och sista ansökningsdag är torsdagen den 18 mars 2021.

Våra kurser

Här presenteras kurserna av olika lärare. Observera att läraren som presenterar kursen kanske inte är den som kommer att hålla i kursen.

Engelska 6 (Krävs för grundläggande behörighet till universitet och högskola.)
Poäng: 100
Kan väljas av: HA20a, HA20b, BF20a, BF20b, förkunskaper Engelska 5

 

Kurs: Naturkunskap 2 (Behörighetsgivande till vissa utbildningar på universitet och högskola, till exempel sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet.)
Poäng: 100
Kan väljas av: elever som läst NK1b alt Nk1a1 & Nk1a2.
 (Kan väljas som utökad kurs av NIU-elev via studieförändringsblankett, dock ej av elever i SA20c där kursen ingår i studieplanen.)
Naturkunskap 2 vänder sig till dig som tycker om naturkunskap och vill veta mer. Vi fördjupar oss i människokroppen, hur den fungerar samt hur vår kropp påverkas av våra levnadsval så som alkohol, droger och fysiks aktivitet men även miljön. Vidare ger kursen dig fördjupade kunskaper i universums utveckling och hur allt runt omkring oss är uppbyggt av atomer. Vi arbetar med naturvetenskapliga metoder som laborationer.

 

Kurs: Matematik 2a (Kursen kan ge 0.5 meritpoäng eller vara särskild behörighetskurs till exempelvis socionomprogrammet, grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3, 4-6, och ämneslärarprogrammet mot gymnasiet inom idrott och hälsa.)
Poäng: 100
Kan väljas av: HA och BF, förkunskaper Matematik 1a.

Kursen Matematik 2a är främst till för dig som kanske ska läsa vidare efter gymnasiet. Du kanske funderar på om skolan är en arbetsplats för dig. Eller så vill du bara ha den säkerheten, att du kan läsa vidare om tre, fyra, tio år, om du tröttnar på ditt nuvarande yrkesval. Men givetvis räcker det med att du bara tycker att det är kul med matte. Ja, vi är några stycken som faktiskt tycker det. :-)

Under kursen kommer du att få arbeta mycket med funktioner och ekvationer. Men vi kommer även räkna lite geometri och lära oss mer om statistik. Välkommen!

 

Kurs: Fotografisk bild
Poäng: 100

Kan väljas av: Alla
Kursen ger dig grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Du får genom olika uppgifter öva dig i att använda en systemkamera och utvecklar ditt kreativa bildskapande under hela kursen. Datorvana krävs. Fotografierna bildbehandlas i programmet Photoshop.

 

Kurs: Film- och TV-kunskap
Poäng: 100

Kan väljas av: Alla
Kursen ger dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen tydliggör också skillnaderna mellan dokumentär- och fictionfilm, samt ge dig kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling och om viktiga tolkningsteorier. Dessutom klargör kursen filmmediets kopplingar till kommersiella krafter och olika samhällsprocesser.

 

Kurs: Skapande Kultur- och idéhistoria
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Skapande Kultur- och idéhistoria är en kurs för dig som gillar att vara kreativ. Gillar du att måla, fota, göra film, dansa eller på annat sätt uttrycka dig? Då är detta kursen för dig! Vi tittar på hur idéer, teknikutveckling och samhällsförändringar påverkade kulturen under olika epoker från antiken till i dag. Vi drar paralleller till dåtiden för att förstå nutidens kultur. Vi undersöker skillnader mellan finkultur och populärkultur samt hur tid och grupptillhörighet påverkat villkoren för konstnärligt skapande men även konstens förhållande till makt och överhet. Du kommer att redovisa dina kunskaper och förmågor genom varierat skapande med stöd av muntliga presentationer.

 

Kurs: Historia 2a
Poäng: 100
Kan väljas av: alla som läst historia 1b.

Historia 2a vänder sig till dig som är intresserad och vill lära dig mer om historia. Vi kommer till exempel att läsa om de första människorna och om hur ”Black history” skildrats på film. Du kommer också själv få välja något område att fördjupa dig i. Vi kommer att gå på museum och till arkiv samt studera historiska platser i Stockholm. Kursens röda tråd är en nyfikenhet på det förflutna och ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Kurs: Idrott och hälsa specialisering
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen läses på skolan i kombination med egen vald idrott som bedrivs i förening på fritiden. Viktigt att du är hängiven en idrott som du lägger mycket tid på för att kunna relatera till denna idrott och koppla till kursmålen i ämnet ID HÄ specialisering.
Kursen ger dig tid att utöva och utveckla vald idrott med dess regler, teknik och taktik.

 

Psykologi 1 och 2a
Poäng: 50+50
Kan väljas av elever på programmen: NA, HA och BF.

 

Kurs: Retorik
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen ger dig tillfälle att arbeta med muntlig framställning av olika slag. Du får öva både på att tala inför grupp och att diskutera och debattera. Den retoriska arbetsprocessen är en viktig del. Du får lära dig att använda retorik för att bli en bättre talare, men också som ett verktyg för att analysera muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. En fördjupad diskussion om yttrandefrihet ingår även i kursen.

 

Kurs: Scenisk gestaltning
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen ska ge en introduktion i skådespeleri och dramatik. Under kursens gång arbetar
eleverna praktiskt med en föreställning/eget gestaltningsarbete. I kursen ingår också det arbete som ligger bakom en föreställning såsom ljud, ljus, kostym, textanalys, scenografi m m. Eleverna kommer att arbeta med skapande i vid bemärkelse. Dessutom ska kursen utveckla elevernas initiativförmåga, lyhördhet och förmåga att arbeta i grupp.

 

 

Kurs: Dramapedagogik
Poäng: 100

Kan väljas av: Alla

 

Kurs: Bild och form
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen Bild och form 1a1 fortsätter där ämnet Bild slutar i grundskolan. Här får du möjlighet att vidareutbilda dig inom bildområdet. Vi provar olika material och tekniker, både bekanta och nya. Vi tecknar och målar, men provar också tredimensionella tekniker och material, till exempel lera eller gips. 
 
Du får i huvudsak göra egna bilder, men vi kommer också att titta på och prata om bilder, om vad de berättar. Hur vi påverkas av bilder och hur de används och sprids i olika medier. Vi jämför olika typer av bilder; fotografier, målningar och filmer - dokumentära eller fiktiva. Dessutom tittar vi på så kallade konstbilder och pratar om upphovspersonerna, konstnärerna. Det kan vara konstnärer från förr eller idag och från olika delar av världen. Vad kan de lära oss? Det tar vi reda på tillsammans.

 

Kurs: Modersmål
Poäng: 100
Du kan läsa modersmål som individuellt val eller alternativ till moderna språk. Det söker man separat via en blankett på expeditionen och för ansökan gäller andra datum. Modersmål läser man på annan skola och vi kan i förväg inte garantera att en kurs blir av eller att en elev får plats.Om du vill läsa en kurs i modersmål som ett individuellt val eller istället för moderna språk kontaktar du skolans studievägledare.

 

Undrar du över något? Välkommen att kontakta oss!

Malin Jonsson
Studie- och yrkesvägledare EK, HA, NA, SA
malin.jonsson@edu.stockholm.se
Telefon: 076-129 21 49

Agneta Gerdau
Studie- och yrkesvägledare BF, GySär och IMYRK
agneta.gerdau@edu.stockholm.se
Telefon: 076-124 02 34

 

Dela: