Frånvaro och frånvaroanmälan

VIKTIGT ANGÅENDE FRÅNVARO
För att få frånvaroavisering via E-post är det nödvändigt att som förälder/vårdnadshavare registrera sin mejladress i Skola24.

Frånvaroanmälan görs på:  skola24.stockholm.se

Om man inte har möjlighet att sjukanmäla i Skola24  ringer man
0515-777 021, knappa in elevens personnummer och invänta bekräftelse. Telefonnumret man ringer ifrån loggas automatiskt i vårat system.

Vid problem med Skola24 kontaktar ni stockholms stads support www.stockholm.se/skolwebbfronter-support

Vid frågetecken kring en enskild lärares frånvaroregistrering kontaktar man berörd lärare.

Att se och anmäla frånvaro i skola24
Sjukanmälan för er son eller dotter ska göras innan kl 12.00 varje dag, företrädesvis via internet. Ni kan via rapporterna i Skola24 sedan följa närvaron.

Frånvaroanmälan via telefon
Om man inte har möjlighet att sjukanmäla i Skola24 på internet, kan man ringa 0515-777 021, knappa in elevens personnummer (10 siffror) och invänta bekräftelse. Det syns i frånvarorapporten senare vilket telefonnummer som utförde sjukanmälan vid varje enskilt tillfälle. Sjukanmälan skall även här ske dagligen före kl 12.00.

Information om oanmäld frånvaro
Vid oanmäld frånvaro skickar systemet meddelande via e-post till de e-postadresser ni registrerat. OBS - E-post skickas även vid registrerad sen ankomst. Ni kan även själva beställa SMS-meddelanden vid oanmäld frånvaro i skolan24. Det kostar 3 kr per SMS.

Skola24 är ett användarvänligt system att hantera. Detaljerade manualer hittar ni när ni loggar in i systemet.

Konsekvenser vid frånvaro
Stor frånvaro kan leda till att läraren inte har underlag för att sätta betyg på kursen och i värsta fall medföra att du inte får ett fullständigt slutbetyg.

För att få studiebidrag måste du studera på heltid. Om du har upprepad ogiltig frånvaro (skolk) som uppgår till mer än 4 timmar under en 4-veckorsperiod, anses du inte studera på heltid. Skolan rapporterar då detta som skolk till Centrala Studiestödsnämnden( CSN)  som beslutar om eventuellt indrag av ditt studiebidrag och då betalas inte studiebidraget ut för den aktuella perioden.

CSN:s dataregister samkörs med Försäkringskassans. Ogiltig frånvaro kan alltså medföra att familjen mister barnpension, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd eller får dem kraftigt nedsatta.

Har du fått ditt CSN-bidrag indraget?
All kontakt kring indragna CSN-bidrag går via elevens mentor. Kontaktuppgifter till alla mentorer finns här.

Dela: