Fördjupningskurs inriktning matematik, naturvetenskap och teknik

Kursen riktar sig till barnskötare som vill fördjupa sin kompetens inom matematik, naturvetenskap och teknik. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår kursen  under en termin med en undervisningsdag i veckan.
Syftet med kursen är att de studerande ska få både teoretiska och praktiska kunskaper i hur verksamheten kan bidra till att utveckla barns förmågor och intresse för matematik, naturvetenskap och teknik.  Kursinnehållet är tänkt att både problematiseras i undervisningen och på arbetsplatsen. Kursuppgifterna är utformade så att de studerade har möjlighet att praktiskt testa, dokumentera och utveckla sin egen verksamhet och pedagogiska kompetens.

Krav: Tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola.
Förkunskaper: Barnskötarutbildning. Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk grund
Kursdag:
Kursstart:
Kursslut:

Kurslitteratur: Bekostas av deltagarnas enhet

 

Dela: