Fördjupningskurs inriktning barns kommunikativa och språkliga utveckling

Kursen riktar sig till barnskötare som vill fördjupa sin kompetens kring barns kommunikativa och språkliga utveckling. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen under en termin (15 veckor) med en undervisningsdag i veckan.
Syftet med kursen är att de studerande ska få både teoretiska och praktiska kunskaper i hur verksamheten kan utveckla barns kommunikativa och språkliga utveckling. Kursinnehållet är tänkt att både problematiseras i undervisningen och på arbetsplatsen. Kursuppgifterna är utformade så att de studerade har möjlighet att praktiskt testa, dokumentera och utveckla sin egen verksamhet och pedagogiska kompetens.

Kursens innehåll:

  • Att arbeta utifrån aktuella styrdokument med särskild betoning på Lpfö-98 (reviderad-10)
  • Forskning och teorier kring lärmiljöns betydelse för barns kommunikativa och språkliga utveckling
  • Förskolan som stödorganisation för att utveckla alla barns kommunikativa och språkliga utveckling.
  • Att använda sig av olika kommunikations- och samtalstekniker för att utveckla barns möjligheter att öva sig på att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Att tillämpa olika estetiska läroprocesser och utveckla uttrycksformer som lek, drama, musik, bild, form, informations- och kommunikationsteknik för att stärka barns språkliga utveckling och lärande.
  • Att använda pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärprocesser och förskolans kvalitet.
Dela: