Till innehåll på sidan

Fördjupningskurs i språkutvecklande arbetssätt för barnskötare på förskola

Kursen riktar sig till dig som är barnskötare och har en tillsvidareanställning på en kommunal eller fristående förskola i Stockholms stad.

Denna kurs syftar till att ge verktyg för planering av en språkutvecklande undervisning samt att utveckla ett undervisande förhållningsätt vid alla lärotillfällen. Teorier om barns språkutveckling och metaspråkliga aktiviteter på förskolan står i fokus. Kursen ger också kunskaper att utvärdera den egna undervisningen på ett sådant sätt att barnskötaren kan identifiera att ett lärande faktiskt har skett på förskolan. 

Kursen är en ”Lärande på arbetsplatsutbildning” där de studerande är på skolan en dag i veckan under sju veckor. Innehåll och uppgifter är utformade för att skapa en nära koppling till det pedagogiska arbetet som utförs på förskolan.

Dela: