Fördjupningskurs för barnskötare på förskola

Fördjupningskurs för barnskötare på förskola riktar sig till barnskötare som är tillsvidareanställda på kommunala eller fristående förskolor i Stockholms stad.

Syftet med kursen som pågår under en termin, är att uppdatera kunskaperna kring förskolans uppdrag utifrån styrdokumenten och hur undervisningen i förskolan främjar barns utveckling och lärande. I kursen kommer de studerande arbete mycket med kreativa uutryck och bygga på sina kunskaper om olika konstnärliga material och tekniker. Kursen kräver ingen egen skicklighet i skapande utan bara en önskan om att lära mera.

Kursen är en "lärande på arbetsplatsutbildning" vilket innebär att de studerande arbetar på sin egen arbetsplats och studerar en dag i veckan under en termin. Under utbildningstiden har innehåll och uppgifter en nära koppling till det pedagogiska arbetet som utförs på förskolan.

  • Krav: Barnskötarutbildning och tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola
  • Antal som antas: 30 personer
  • Urvalskriterier: 11 platser till fristående förskolor. 19 platser till kommunala. Storleken på staddelarna avgör hur många utbildningsplatser de får tilldelade. Efter det första urvalet antas personer utifrån hur många år de arbetat inom förskola.
  • Terminsdata: v 35- v 50
  • Kurslitteratur: Bekostas av deltagarnas enhet

Vid frågor kontakta; kerstin.hjelm@stockholm.se

OBS! Ansökningstiden för höstens kurs är slut. Antagningsbesked skickas ut med mail vecka 24. 

 

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten 

 

 

Dela:
Kategorier: