Till innehåll på sidan

Fördjupning för barnskötare på fritidshem

Utbildningen riktar sig i första hand till tillsvidareanställd personal med barnskötarutbildning och minst två års erfarenhet av arbete med elever i pedagogisk verksamhet.

Vid fulltecknad kurs antas deltagarna utifrån anställningstid i staden. Kursen syftar till att höja de studerandes kompetens kring fritidshemmets uppdrag utifrån styrdokumenten och hur verksamheten kan erbjuda barnen en meningsfull fritid i sin utveckling.
 
Under utbildningen kommer de studerande utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets/grundskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka nyfikenhet. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Dela:
Kategorier: