Till innehåll på sidan

Elevhälsan

På Midsommarkransens gymnasium har vi ett fullt utbyggt elevhälsoteam (EHT) med kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare (SYV).

Elevhälsoteamet arbetar nära varandra och arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande. Det betyder att teamet jobbar för att du ska få en så bra studietid som möjligt, med en bra balans i dina studier och i din arbetsmiljö. Elevhälsan jobbar med öppen mottagning men du kan förstås också boka tid.

Du hittar kontakuppgifter till vår elevhälsa här

Skolmiljö

En viktig uppgift för skolhälsovården är att samarbeta med elever, föräldrar och personal på skolan för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har någon sjukdom eller funktionshinder som på något sätt påverkar skolsituationen.

Olyckfallsförsäkring

Stockholms stads olycksfallsförsäkring för skolelever finns i försäkringsbolaget AIG Europe. Försäkringen gäller dygnet runt. Den täcker inte sjukdom så kontrollera ditt privata försäkringsskydd. Skadeanmälan görs direkt till AIG:s skadeavdelning på telefon 08-506 920 80. Mer information hittar du på S:t Eriks försäkrings hemsida 

OBS! Alla eventuella taxiresor måste vara föreskrivna av läkare och godkända av försäkringsbolaget.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt. Vi har även anmälningsplikt om vi får kännedom om att du utsatts för våld, övergrepp eller om det är fara för ditt liv.

Dela:
Kategorier: