Till innehåll på sidan

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (OBS Startar ej HT2015)

Ekonomiprogrammet förbereder dig inför vidare studier vid universitet och högskola. Det ger dig en bra grund att stå på när du väljer till högre studier. Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom entreprenörskap och företagsekonomi.

Inriktningen ekonomi ger dig inte bara kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen. Ekonomiska effekter sammankopplas med viktiga samhällsfrågor som resursanvändning och hållbar utveckling. Komplexiteten av att leva och driva företag i en globaliserad värld där människors olika förutsättningar och livsmiljöer påverkas ges utrymme i utbildningen.

På Midsommarkransens gymnasium får du vara med och påverka undervisningen och framtiden. I ämnet företagsekonomi utvecklar du dina kunskaper om hur en affärsidé kan förverkligas i praktisk verksamhet. Du får utveckla din förmåga att kritiskt granska och diskutera relevanta frågeställningar ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Genom konceptet Ung Företagsamhet ges din kreativitet, samarbetsförmåga och företagsamhet möjlighet att utvecklas.

Samarbeten med näringslivet och fadderföretag skapar spännande projekt, teman och föreläsningar. För att få en fördjupad förståelse inom det företagsekonomiska området genomförs praktik på ett lämpligt företag.

 

OBS - Startar inte läsåret 2014-2015.

Dela:
Kategorier: