Till innehåll på sidan

Barnskötarutbildning för fritidshemspersonal och elevassistenter

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal på grundskolor i Stockholms stad som saknar formell behörighet som barnskötare eller elevassistent.

Genom validering och lärande på arbetsplatsen ges utbildningen under två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare- elevassistent om 1300 gymnasiepoäng.

Under utbildningen kommer de studerande utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets/grundskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka nyfikenhet. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

 

  • Kursdag: Onsdagar (schema och övrig information skickas med antagningsbeskedet)
  • Terminsdata: vecka 36, 2020 - vecka 23, 2021
  • Krav: Tillsvidareanställd på grundskola i Stockholms stad. Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå.
  • Antal som antas: 30 personer

Sista ansökningsdag 28 juni 2020

 

Dela:
Kategorier: