Till innehåll på sidan

Barnskötarutbildning för fritidshemspersonal och elevassistenter

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal på grundskolor i Stockholms stad som saknar formell behörighet som barnskötare eller elevassistent.

Genom validering och lärande på arbetsplatsen ges utbildningen under två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare- elevassistent om 1300 gymnasiepoäng.

Under utbildningen kommer de studerande utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets/grundskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka nyfikenhet. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Dela:
Kategorier: