Barnskötarutbildning för fritidshemspersonal och elevassistenter

Utbildningen riktar sig till tillsvidareanställd personal på skolor i Stockholms stad som saknar formell behörighet som barnskötare eller elevassistent. Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen i två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare- elevassistent om 1300 gymnasiepoäng.

Utbildningen bygger på ett problemorienterat arbetssätt. I kursen ska de studerande utmanas på varierande sätt att reflektera och söka kunskap kring fritidshemmets/skolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka nyfikenhet. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

  • Krav: Tillsvidareanställd inom skolor i Stockholms stad. 
  • Antal som antas: 30 personer
  • Kursstart: V 36 (läsårsdata skickas med antagningsbeskedet)
  • Sista ansökningsdag: 27 maj 2018

 

Dela:
Kategorier: