Barnskötarutbildning för förskolepersonal

Barnskötarutbildning för förskolepersonal riktar sig till tillsvidareanställd personal inom förskolan som saknar formell behörighet som barnskötare.

Genom validering och lärande på arbetsplatsen pågår utbildningen i två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare om 1300 gymnasiepoäng.
Utbildningen syftar till att höja de studerandes pedagogiska kompetens att arbeta utifrån aktuella styrdokument.  De studerande utmanas på varierade sätt att reflektera och söka kunskaper kring förskolans pedagogiska uppdrag. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i utbildningen både i skolan och på den egna arbetsplatsen.  Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer. Under utbildningstiden kommer de studerande att arbeta med en dokumentationsfördjupning inom något av de förtydligade målområdena.

 

  • Krav: Tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola.
  • Förkunskaper: Minst två års arbete i barngrupp på heltid. Godkänt betyg i  svenska som andraspråk grund
  • Antal som antas: 60 personer
  • Urvalskriterier: 
    • 22 platser till fristående förskolor. 
    • 38 platser till kommunala. Storleken på stadsdelarna avgör hur många utbildningsplatser de får tilldelade. Efter det första urvalet antas personer utifrån hur många år de arbetat inom förskola.
  • Kursstart: V. 35 (läsårsdata skickas med antagningsbesked)
  • Kurslitteratur: Bekostas av deltagarnas enhet

Vid frågor kontakta; kerstin.hjelm@stockholm.se

 

OBS! Ansökningstiden för läsåret 18-19 är slut. Antagningsbesked beräknas skickas ut med mail vecka 24. 

 

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten 

 

 

Dela: