Till innehåll på sidan

Barnskötarutbildning för förskolepersonal

Barnskötarutbildning för förskolepersonal riktar sig till tillsvidareanställd personal inom förskolan som saknar formell behörighet som barnskötare.

Genom validering och lärande på arbetsplatsen genomförs utbildningen under två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare om 1300 gymnasiepoäng.

Utbildningen syftar till att höja deltgarnas pedagogiska kompetens att arbeta utifrån aktuella styrdokument. Som deltagare utmanas du att på varierade sätt reflektera och söka kunskaper kring förskolans pedagogiska uppdrag. Du bearbetar och problematiserar innehållet i utbildningen både i skolan och på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer.

Under utbildningstiden kommer de studerande att arbeta med en dokumentationsfördjupning inom något av de förtydligade målområdena.

Dela: