Till innehåll på sidan

Barnskötarutbildning för förskolepersonal

Barnskötarutbildning för förskolepersonal riktar sig till tillsvidareanställd personal inom förskolan som saknar formell behörighet som barnskötare.

Genom validering och lärande på arbetsplatsen genomförs utbildningen under två terminer med en undervisningsdag i veckan. Utbildningen utgår från det nationella yrkespaketet för barnskötare om 1300 gymnasiepoäng.

Utbildningen syftar till att höja deltgarnas pedagogiska kompetens att arbeta utifrån aktuella styrdokument. Som deltagare utmanas du att på varierade sätt reflektera och söka kunskaper kring förskolans pedagogiska uppdrag. Du bearbetar och problematiserar innehållet i utbildningen både i skolan och på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen då de studerande får många tillfällen att utveckla ett undersökande arbetssätt samt testa och utveckla olika dokumentationsformer. Under utbildningstiden kommer de studerande att arbeta med en dokumentationsfördjupning inom något av de förtydligade målområdena.

  • Kursdag: Tisdag (schema och övrig information skickas med antagningsbeskedet)
  • Terminsdata: vecka 36, 2020 - vecka 23, 2021
  • Krav: Tillsvidareanställd i Stockholms stad på kommunal eller fristående förskola
  • Förkunskaper: Minst två års arbete i barngrupp på heltid. Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk grund
  • Antal som antas: 50 personer

Vikarieersättning
Deltagarnas förskolor har möjlighet att få vikarieersättning en dag i veckan då barnskötaren är på utbildning.

Sista ansökningsdag 28 juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: