Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogikcollege är en gymnasial yrkes- och högskoleförberedande utbildning (Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete) med yrkesutgång barnskötare och elevassistent. Vi erbjuder en modern utbildning med jobb direkt efter examen för dig som vill arbeta inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Pedagogikcollege är för dig som:

 • vill jobba med barn och ungdomar
 • är kreativ och nyfiken
 • vill jobba med något viktigt och meningsfullt
 • är intresserad av pedagogik, kommunikation och ledarskap
 • vill ha en kvalitetsäkrad yrkesutbildning
 • vill kunna plugga vidare efter gymnasiet – kanske inom pedagogik
 • vill ha jobb direkt efter examen

Samverkan med arbetsliv och forskning

Det sker en snabb utveckling inom förskolans och skolans pedagogik. För att vi ska kunna erbjuda en relevant gymnasieutbildning med hög kvalitet jobbar Pedagogikcollege därför nära både arbetsliv och forskning. I dagsläget finns det ett upparbetat samarbete med fyra stadsdelar i Stockholm stad (Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Södermalm och Hägersten-Liljeholmen). Vi strävar även mot att samordna vår utbildning med universitet och högskolor som ger förskollärarutbildningar, för att på så sätt erbjuda våra elever aktuell kunskap och kännedom om påbyggnadsutbildningar och karriärvägar.

Vad läser du för kurser?

Tyngdpunkten i inriktningen ligger på pedagogik, ledarskap och kommunikation. Du lär dig möta, hjälpa och stödja barn och ungdomar i deras lärande och utveckling.

 • Skapande verksamhet och digitalt skapande - Vi tror att övning ger färdighet. På Pedagogikcollege får du därför möjlighet att lära och utveckla kunskaper som du kommer att ha nytta av under din utbildning och direkt efter din examen. Det handlar bland annat om att hantera och arbeta med digitala verktyg som ex iPads och arbeta ämnesintegrerat i grupp. Självklart behöver du också kunna arbeta kreativt och med estetiska uttryck. Därför ingår kurserna Skapande verksamhet med fokus på bild och form och drama samt Digitalt skapande.
 • Hälsopedagogik och kost och hälsa - Som elev är det av stor vikt att du utvecklar din kunskap om hälsa på olika nivåer och förstå hur olika levnadsvanor och livsvillkor påverkar vår hälsa. Du studerar folkhälsoarbete, hur du kan tänka kring hälsofrämjande projekt men även om kost och hälsa på ett mer individuellt plan som exempelvis näringslära och smittspridning. Det handlar om att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt och i programmet läser du kurserna Hälsopedagogik och Kost och hälsa.
 • Etnicitet och kulturmöten - Som elev får du kunskap och möjlighet att arbeta praktiskt med värdegrundsfrågor som barnkonventionen och elevinflytande. Du behöver också kunna reflektera och förhålla dig till en globaliserad värld och ett mångkulturellt samhälle. I åk 3 läser du en kurs i sociologi som heter Etnicitet och kulturmöten där du får analysera och diskutera begrepp som kultur och etnicitet men även orsaker till att folk migrerar och vilka konsekvenser kan det få.

Jobba eller plugga vidare?

På Pedagogikcollege får du en kvalitetssäkrad och modern yrkesutbildning som är uppdaterad gentemot arbetsmarknaden. Du ska känna att du är kunnig och väl förberedd för att jobba inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem då du lämnar oss efter tre år. Det finns ett stort behov av utbildade pedagoger och goda möjligheter att börja jobba direkt efter din utbildning som barnskötare och elevassistent. Med vårt teoripaket blir du också självklart behörig till att söka exempelvis förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på högskolan/universitetet. Du kommer vara väl förberedd genom dina studier på Pedagogikcollege.

Programmet kan kombineras med en idrottssatsning på elitnivå genom nationell idrottsutbildning (NIU). Midsommarkransens gymnasium är en NIU-certifierad skola.

Inriktning pedagogiskt arbete

Ladda ner poängplanen för Barn- och fritidsprogrammet

Programfördjupning (600poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

 • Digitalt skapande 1
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Specialpedagogik 1
 • Kost och hälsa
 • Etnicitet och kulturmöten

Vill du ha mer information om Pedagogikcollege maila: pedagogikcollege.mkg@stockholm.se  

Dela: