Till innehåll på sidan

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogikcollege är en gymnasial yrkes- och högskoleförberedande utbildning (Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt och socialt arbete) med yrkesutgång barnskötare och elevassistent.

Pedagogikcollege är för dig som

 • vill jobba med barn och ungdomar
 • är kreativ och nyfiken
 • vill jobba med något viktigt och meningsfullt
 • är intresserad av pedagogik, kommunikation och ledarskap
 • vill ha en kvalitetsäkrad yrkesutbildning
 • vill kunna plugga vidare efter gymnasiet – kanske inom pedagogik
 • vill ha jobb direkt efter examen

Pedagogikcollege broschyr (pdf, 1.4 MB)

Samverkan med arbetsliv och forskning

Det sker en snabb utveckling inom förskolans och skolans pedagogik. För att vi ska kunna erbjuda en relevant gymnasieutbildning med hög kvalitet jobbar Pedagogikcollege därför nära både arbetsliv och forskning. I dagsläget finns det ett upparbetat samarbete med flera stadsdelar i Stockholm stad. Vi strävar även mot att samordna vår utbildning med universitet och högskolor som ger förskollärarutbildningar, för att på så sätt erbjuda våra elever aktuell kunskap och kännedom om påbyggnadsutbildningar och karriärvägar.

Vad läser du för kurser?

Tyngdpunkten i inriktningen ligger på pedagogik, ledarskap och kommunikation. Du läser över 1000 poäng kurser kopplade till pedagogik och pedagogsikt arbete. Du lär dig möta, hjälpa och stödja barn och ungdomar i deras lärande och utveckling.

 • Skapande verksamhet och digitalt skapande - Vi tror att övning ger färdighet. På Pedagogikcollege får du därför möjlighet att lära och utveckla kunskaper som du kommer att ha nytta av under din utbildning och direkt efter din examen. Det handlar bland annat om att hantera och arbeta med digitala verktyg som ex iPads och arbeta ämnesintegrerat i grupp. Självklart behöver du också kunna arbeta kreativt och med estetiska uttryck. Därför ingår kurserna Skapande verksamhet med fokus på bild och form och drama samt Digitalt skapande.
 • Hälsopedagogik och kost och hälsa - Som elev är det av stor vikt att du utvecklar din kunskap om hälsa på olika nivåer och förstå hur olika levnadsvanor och livsvillkor påverkar vår hälsa. Du studerar folkhälsoarbete, hur du kan tänka kring hälsofrämjande projekt men även om kost och hälsa på ett mer individuellt plan som exempelvis näringslära och smittspridning. Det handlar om att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt och i programmet läser du kurserna Hälsopedagogik och Kost och hälsa.
 • Etnicitet och kulturmöten - Som elev får du kunskap och möjlighet att arbeta praktiskt med värdegrundsfrågor som barnkonventionen och elevinflytande. Du behöver också kunna reflektera och förhålla dig till en globaliserad värld och ett mångkulturellt samhälle. I åk 3 läser du en kurs i sociologi som heter Etnicitet och kulturmöten där du får analysera och diskutera begrepp som kultur och etnicitet men även orsaker till att folk migrerar och vilka konsekvenser kan det få.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på förskolor

En del av yrkesutbildningen på Pedagogikcollege sker på en arbetsplats, sk arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är en viktig del av utbildningen. Där får du som elev utföra praktiska moment "på riktigt" och på så sätt bygga upp dina yrkeskunskaper men även möjlighet att få en yrkesidentitet.  Pedagogikcollege har samarbete med 4 stadsdelar i Stockholm som också tillhandahåller APL-platser på sk APL-förskolor med utbildade handledare. Det är alltså där du kommer göra din APL. Målsättningen är att du ska ha en och samma APL-plats och handledare under sina tre utbildningsår för att öka kvalitén på utbildningen. Läs mer om APL under fliken till höger. Du kan också läsa om Carolines erfarenheter från sin APL i tidningen LÄRA!

Internationella utbyten

På Pedagogikcollege har du möjlighet att få nya spännande erfarenheter och fler perspektiv på din utbildning inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus+ . Erasmus+ är en del av Högskolerådets satsningar på utlandspraktik inom Europa och övriga världen.

Utlandspraktik genom Erasmus+

Danielas och Elins erfarenheter

Jobba eller plugga vidare?

På Pedagogikcollege får du en kvalitetssäkrad och modern yrkesutbildning som är uppdaterad gentemot arbetsmarknaden. Du ska känna att du är kunnig och väl förberedd för att jobba inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem då du lämnar oss efter tre år. Det finns ett stort behov av utbildade pedagoger och goda möjligheter att börja jobba direkt efter din utbildning som barnskötare och elevassistent. Med vårt teoripaket blir du också självklart behörig till att söka exempelvis förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på högskolan/universitetet. Du kommer vara väl förberedd genom dina studier på Pedagogikcollege.

Programmet kan kombineras med en idrottssatsning på elitnivå genom nationell idrottsutbildning (NIU). Midsommarkransens gymnasium är en NIU-certifierad skola.

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Poängplan för Barn- och fritidsprogrammet

Programfördjupning (600 poäng)

Dessa kurser erbjuder vi inom programfördjupningen:

 • Digitalt skapande 1
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Specialpedagogik 1
 • Kost och hälsa
 • Etnicitet och kulturmöten

Kontakt

Vill du ha mer information om Pedagogikcollege?

e-post: pedagogikcollege.mkg@edu.stockholm.se  

Dela: