Till innehåll på sidan

Arbetsplatsförlagt lärande APL på förskola

En del av yrkesutbildningen på Pedagogikcollege sker på en arbetsplats, sk arbetsplatsförlagt lärande (APL). Där får du som elev utföra praktiska moment "på riktigt" och på så sätt bygga upp dina yrkeskunskaper men även möjlighet att få en yrkesidentitet.

APL på förskolor

Pedagogikcollege har samarbete med flera stadsdelar i Stockholm som också tillhandahåller APL-platser på sk APL-förskolor med utbildade handledare. Det är alltså där du kommer göra din APL. Målsättningen är att du ska ha en och samma APL-plats och handledare under sina tre utbildningsår. Det kommer även att vara fler elever och handledare på samma förskola. Syftet med att vi organsierat vår APL på detta sättet handlar om att vi vill säkra kvalitén på din APL. Genom att vi vet att handledarna är utbildade och väl insatta i din utbildning kommer de vara skickliga handledare som du som elev kan bygga upp ett förtroende för och som kan coacha dig genom dina tre utbildningsår. Fler handledare på samma förskola gör det också möjligt för både er elever och handledare att diskutera olika saker tillsammans i en större grupp och lära av varandra. Genom handledaren kan du också som elev att skaffa dig bra referenser för att redan på gymnasiet sommarjobba! Här kan du läsa on Carolines erfarenheter från sin APL!

APL-perioder under utbildningens tre år

På Pedagogikcollege har du 15 veckor/75 dagar APL under dina tre år, 1 veckas sk auskultation (prao) på hösten i åk 1 och 2 veckors gymnasiearbete i åk 3. När du är ute på APL är du ute tre av fem dagar (onsdag-fredag). Måndag och tisdag är du i skolan som vanligt och läser exempelvis matematik, svenska och engelska.  

APL-perioder under utbildningens tre år
Åk 1 Auskultation v 38 (måndag-fredag kl.9-15), APL v 3-11 (onsdag-fredag) (ej v 9)
Åk 2 APL v 10-18 (onsdag-fredag) (ej påsklovsveckan)
Åk 3 APL v 41-50 (onsdag-fredag) (ej v 44), Gymnasiearbete v12-13 (måndag-fredag)

Information om APL för elever (lathund)

Information om APL och auskultation till vårdnadhavare

Blankett sekretess och tystnadsplikt 

APL utomlands
Logga Erasmusplus

Intresserad av att få nya spännande erfarenheter och fler perspektiv på din utbildning? Midsommarkransens gymnasium har möjlighet att inom ramen för utbytesprogrammet Erasmus+ låta dig som elev på yrkesprogrammen Handel- och administration och Barn- och fritidsprogrammet - Pedagogikcollege, göra delar av din arbetsplatsförlagda lärande (APL) i Frankrike och England. Erasmus+ är en del av Högskolerådets satsningar på utlandspraktik inom Europa och övriga världen. Läs mer här om Erasmus+ och om Danielas och Elin erfarenheter från sin resa!

 

 

Dela:
Kategorier: