Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder och ger dig en god grund för vidare studier vid universitet och högskola. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om Sverige, Europa och världen och om samspelet mellan individ och samhälle.

 

Ladda ner poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap

Programfördjupning (300 poäng)

  • Geografi 2
  • Historia 3
  • Internationella relationer

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om samhällsstrukturer och människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får fördjupa din förståelse av samhällsfrågor och utveckla din förmåga att tillämpa samhällsvetenskapliga metoder. På Midsommarkransens gymnasium får du vara med och påverka undervisningen och framtiden. I Ungdomsparlamentet får du tillsammans med andra elever diskutera, analysera och ta fram förslag till lösningar på viktiga samhällsfrågor. Erfarna pedagoger samarbetar i projekt och teman som skapar helheter för dig som elev. Arbetssätt och examinationsformer varieras. Traditionell undervisning blandas med ämnesövergripande temaarbeten, rollspel och casestudier.

Dela: