Individuella val år 2

Nu inför år 3 ska du välja kurser om 100 poäng.

Gör ett smart val!                                             

- Hur påverkar ditt val ditt jämförelsetal och dina meritpoäng?
  Läs mer här (extern länk)

- Välj inte en kurs som du misstänker är för svår.
  Att inte bli godkänd är inte smart!

Tänk noga igenom ditt val! Valet kan påverka dina fortsatta studier

Följande gäller:

- En kurs anordnas bara om tillräckligt många anmäler sig.
- Du måste göra ett andrahandsval!

*NIU-elever läser sina 200p individuella val som idrottskurser. Om du som NIU-elev vill ansöka till någon av kurserna Sv3, SVA3,Ma3b, Ma5, En7, NK2 som utökad kurs behöver du lämna en separat ansökan till SYV. 

Här hittar du den separata blanketten Ansökan om studieförändring.

Kurser:

Kurs: Retorik
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen ger dig tillfälle att arbeta med muntlig framställning av olika slag. Du får öva både på att tala inför grupp och att diskutera och debattera. Den retoriska arbetsprocessen är en viktig del. Du får lära dig att använda retorik för att bli en bättre talare, men också som ett verktyg för att analysera muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. En fördjupad diskussion om yttrandefrihet ingår även i kursen.

Kurs: Svenska som andra språk 3 / svenska 3
Poäng: 100
Kan väljas av: Endast BFPED15,BFID15
Krävs för grundläggande behörighet till Högskola/Universitet

Kurs: Bild och form
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Under kursen får du prova på olika skiss och målningstekniker och experimentera med olika material. På så sätt kommer du att utveckla ditt bildskapande.

Kurs: Fotografisk bild
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla
Kursen ger dig grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk.
Du får genom olika uppgifter öva dig i att använda en systemkamera och utvecklar ditt kreativa bildskapande under hela kursen. Datorvana krävs. Fotografierna bildbehandlas i programmet Photoshop.

Kurs: Film- och TV-kunskap
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla
Kursen skall ge dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen skall även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fictionfilm samt ge dig kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling och om viktiga tolkningsteorier. Dessutom skall kursen klargöra filmmediets kopplingar till kommersiella krafter och olika samhällsprocesser

Kurs: Scenisk gestaltning 
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla
Kursen ska ge en introduktion i skådespeleri och dramatik. Under kursens gång arbetar
eleverna praktiskt med en föreställning/eget gestaltningsarbete. I kursen ingår också det arbete som ligger bakom en föreställning såsom ljud, ljus, kostym, textanalys, scenografi m m. Eleverna kommer att arbeta med skapande i vid bemärkelse. Dessutom ska kursen utveckla elevernas initiativförmåga, lyhördhet och förmåga att arbeta i grupp.

Kurs: Matematik 3b
Poäng: 100
Kan väljas av: Förkunskaper Ma 2a eller 2b (Kan väljas som utökad kurs av NIU-elev, via Studieförändringsblankett)
Matematik 3b bygger på kursen Matematik 2a eller 2b. Matematik 2b och bygger vidare samt fördjupar de matematiska områden som tidigare har behandlats. När du väljer den här kursen behöver du ha god kunskap om bland annat algebraiska och grafiska metoder. Funktioner av olika slag, ekvationer och derivata behandlas. Kursen är behörighetsgivande för vissa utbildningar på universitet och högskola. Kursen kan ge meritpoäng till högre studier vid godkända resultat.

Kurs: Matematik 5
Poäng: 100
Kan väljas av: Na15 (Kan väljas som utökad kurs av NIU-elever i NA15, via studieförändringsblankett)
Kursen bygger på kursen matematik 4. Kursen kan ge meritpoäng till studier på högskola och universitet.

Kurs: Engelska 7
Kan väljas av: Förkunskaper En 6 ( OBS NA15 kan  enbart väljas som utökad kurs av NIU-elev, via Studieförändringsblankett)
Engelska 7 bygger på kursen Engelska 6. Texter av olika slag analyseras, skönlitteratur och fiction läses och diskuteras, muntlig och skriftlig framställning på engelska. Dessutom berörs samhällsfrågor, kulturella, historiska och sociala förhållanden mm i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Kursen kan ger meritpoäng till högskola och unversitet.

Kurs: Naturkunskap 2
Poäng: 100
Kan väljas av: Ej NA15/HA15  (Kan väljas som utökad kurs av NIU-elev, via studieförändringsblankett)
Naturkunskap 2 vänder sig till dig som tycker om naturkunskapoch vill veta mer. Vi fördjupar oss i människokroppen, hur den fungerar samt hur vår kropp påverkas av våra levnadsval som alkohol, droger och fysiks aktivitet men även om miljön. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper i universums utveckling och hur allt runt omkring oss är uppbyggt av atomer. Vi arbetar med naturvetenskapliga metoder som laborationer. Kursen är behörighetsgivande för vissa utbildningar på universitet och högskola.

Kurs: Idrott och hälsa specialisering
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla
Kursen läses på skolan i kombination med egen vald idrott som bedrivs i förening på fritiden. Viktigt att du är hängiven en idrott som du lägger mycket tid på för att kunna relatera till denna idrott och koppla till kursmålen i ämnet ID HÄ specialisering.
Kursen ger dig tid att utöva och utveckla vald idrott med dess regler, teknik och taktik.

Kurs: Idrott och Hälsa 2
Poäng: 100
Kan väljas av: Ej BF ID
Kursen handlar naturligtvis om att idrotta och att röra på sig. Kopplat till detta är också fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet, musik, rytm och dans, upplevelsebaserade rörelseaktiviteter som till exempel klättring och orientering, hälsofrämjande arbetssätt, riskfaktorer i samband med fysisk aktivitet samt kroppsideals påverkan på människor.

Modersmål
Poäng: 100
Du kan läsa modersmål som individuellt val eller alternativ till moderna språk. Det söker man separat via en blankett på expeditonen och för ansökan gäller andra datum. Modersmål läser man på annan skola och vi kan i förväg inte garantera att en kurs blir av eller att en elev får plats.

Om du vill läsa en kurs i modersmål som ett individuellt val eller istället för moderna språk kontaktar du skolans studievägledare.

 

Kontakta studievägledaren om du har frågor!

Malin Jonsson
Studievägledare
malin.jonsson@stockholm.se
Telefon: 508 402 39

Dela: