Individuella val år 1

Information till dig som går år 1.

När du har gått tre år på gymnasiet ska du ha läst totalt 200 kurspoäng individuellt val.

Nu inför år 2 ska du välja kurser om 100 poäng.

*Du som är NIU-elev väljer inte individuellt val förutom om du går i HA16/BF16 och vill ha grundläggande högskolebehörighet. 

Gör ett smart val!                                             
- Hur påverkar ditt val ditt jämförelsetal och dina meritpoäng?
  Läs mer här (extern länk).

- Välj inte en kurs som du misstänker är för svår.
  Att inte bli godkänd är inte smart!

Tänk noga igenom ditt val! Valet kan påverka dina fortsatta studier.

Följande gäller:

- En kurs anordnas bara om tillräckligt många anmäler sig.
- Om fler anmäler sig till en kurs än vad som ryms på kursen
  har år 3-elever företräde.
- Du måste göra ett andrahandsval!

Kurser

Kurs: Retorik
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen ger dig tillfälle att arbeta med muntlig framställning av olika slag. Du får öva både på att tala inför grupp och att diskutera och debattera. Den retoriska arbetsprocessen är en viktig del. Du får lära dig att använda retorik för att bli en bättre talare, men också som ett verktyg för att analysera muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal. En fördjupad diskussion om yttrandefrihet ingår även i kursen.

Engelska 6
Poäng: 100
Kan väljas av: HA16 och BF16
Engelska 6 krävs för grundläggande behörighet till Högskola/Universitet.

Kurs: Bild och form
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla
Under kursen får du prova på olika skiss och målningstekniker och experimentera med olika material. På så sätt kommer du att utveckla ditt bildskapande.

Kurs: Fotografisk bild
Poäng: 100

Kan väljas av: Alla
Kursen ger dig grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk.

Du får genom olika uppgifter öva dig i att använda en systemkamera och utvecklar ditt kreativa bildskapande under hela kursen. Datorvana krävs. Fotografierna bildbehandlas i programmet Photoshop.

Kurs: Film- och TV-kunskap
Poäng: 100

Kan väljas av: Alla
Kursen skall ge dig redskap för att analysera och tolka olika filmiska uttryck. Kursen skall även tydliggöra skillnaderna mellan dokumentär- och fictionfilm samt ge dig kunskap om väsentliga drag i filmens utveckling och om viktiga tolkningsteorier. Dessutom skall kursen klargöra filmmediets kopplingar till kommersiella krafter och olika samhällsprocesser.

Kurs: Scenisk gestaltning
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen ska ge en introduktion i skådespeleri och dramatik. Under kursens gång arbetar
eleverna praktiskt med en föreställning/eget gestaltningsarbete. I kursen ingår också det arbete som ligger bakom en föreställning såsom ljud, ljus, kostym, textanalys, scenografi m m. Eleverna kommer att arbeta med skapande i vid bemärkelse. Dessutom ska kursen utveckla elevernas initiativförmåga, lyhördhet och förmåga att arbeta i grupp.

Kurs: Idrott och hälsa specialisering
Poäng: 100
Kan väljas av: Alla

Kursen läses på skolan i kombination med egen vald idrott som bedrivs i förening på fritiden. Viktigt att du är hängiven en idrott som du lägger mycket tid på för att kunna relatera till denna idrott och koppla till kursmålen i ämnet ID HÄ specialisering.
Kursen ger dig tid att utöva och utveckla vald idrott med dess regler, teknik och taktik.

Modersmål
Poäng: 100
Du kan läsa modersmål som individuellt val eller alternativ till moderna språk. Det söker man separat via en blankett på expeditonen och för ansökan gäller andra datum. Modersmål läser man på annan skola och vi kan i förväg inte garantera att en kurs blir av eller att en elev får plats.Om du vill läsa en kurs i modersmål som ett individuellt val eller istället för moderna språk kontaktar du skolans studievägledare.

 

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Malin Jonsson
Studievägledare
malin.jonsson@stockholm.se
Telefon: 508 402 39

Dela: