Individuella val

Sista anmälningsdag är söndagen den 5:e februari 2017 

Här hittar du en länk till formuläret där du gör dina individuella val.

OBS!
Bara elever i år1 och 2 gör val. 
NIU elever i Åk 1 gör generellt inga individuella val. Endast HA16 och BF16 elever -NIU kan välja individuellt val, engelska 6 som utökad kurs. 

Här hittar du som går i år 1 information om valet

Här hittar du som går i år 2 information om valet

Dela: